Als jij iemand bent die voor zijn werk of in zijn vrije tijd regelmatig in contact komt met gevaarlijke stoffen dan is de kans groot dat jij al eens met een msds sheet in aanraking bent gekomen. Msds staat voor material safety data sheet, in het Nederlands Betekent dit materiaal veiligheid informatie blad. Op dit blad staat alle info hoe je met het materiaal moet omgaan en wat de speciale veiligheid maatregelen zijn die je in acht moet nemen tijdens het behandelen van dat materiaal.

Waarom gebruikt men een Msds sheet

Msds sheets worden gebruikt om aan te geven wat het risico is van een bepaalde stof en hoe je met de stof moet om gaan. Wat er precies op een Msds sheet komt te staan wordt bepaald door de REACH verordening. Als fabrikant van gevaarlijke stoffen ben je verplicht een Msds sheet samen met de gevaarlijke stoffen te leveren. Dit is zodat als iemand jouw gevaarlijke stoffen ontvangt ze direct weten hoe ze er mee om moeten gaan en welke voorzorgsmaatregelen toegepast moeten worden. Zonder een Msds sheet zou je namelijk niet makkelijk kunnen zien waar je op moet letten.

Msds sheet als voorzorgsmaatregel

Dankzij dat een Msds sheet gestandaardiseerd is kun je snel de informatie vinden die je er uit moet halen. Zonder een Msds zou je het namelijk zelf moeten opzoeken en zou het langer kunnen duren voordat je de benodigde informatie hebt kunnen vinden. Dit is niet een kwestie van gemakzucht maar van veiligheid. In het geval van een ongeluk bijvoorbeeld moet je zo snel mogelijk handelen en dankzij een msds waar alle relevante informatie over de gevaarlijke stof staat maar ook wat je moet doen mocht er een ongewenste blootstelling plaatsvinden.

Lees ook:  Personeel uit Oost-Europa steeds moeilijker vast te houden